Me & muut eläimet. Uusi maailmanjärjestys.Elisa Aaltolan ja Birgitta Wahlbergin toimittama artikkelikokoelma Me & muut eläimet. Uusi maailmanjärjestys keskittyy uudenlaisen eläinsuhteen monitieteelliseen ja -taiteelliseen hahmottamiseen. Kirjassa käsitellään historiantutkimuksen, filosofian, kasvatustieteiden, uskonnon, oikeustieteiden ja kirjallisuustutkimuksen tulkintoja sekä taiteiden, kielen ja talouden roolia eläinsuhteen muokkaajina. Mitä nämä eri alat paljastavat  eläinsuhteestamme ja tavoista, joilla sitä tulisi uudistaa? 

Kirjoitin teokseen artikkelin muunlajisten eläinten osasta nykytaiteessa ja sellaisesta kuvataiteesta, johon sisältyyy eläintne oikeuksien ja itseisarvon kunnioittaminen. Olen kiinnostunut ristiriidasta, mikä kuvataiteessa syntyy eläimen välineellisyyden ja itseisarvon välille teoksissa, jotka ovat enimmäkseen materiaalia muotoitumiseensa vaativia objekteja. Eläimiä käsittävän taiteen kohdalla tärkein moraalinen kysymys on, miten eläin voidaan ottaa huomioon työskentelyprosessissa ja valmiissa teoksessa. Yksi motivaatio taiteen tekemiseen on aina ollut ihmisen halu ymmärtää maailmaa. Eläimen kuvaamiseen on vaikuttanut käsitys siitä, mikä eläin on ja mitä se merkitsee. Kuvataide on omalta osaltaan mukana muovaamassa yhteiskunnallisia asenteita ja keskusteluilmapiiriä. Se on rakentamassa myös tulevaisuuden eläinkuvaa, koska taide voi auttaa ihmisiä kyseenlaistamaan eläimiä koskevia käsityksiään ja arvojaan. 

Teos keskittyy tulevaisuuteen ja eläinutopioihin eli yhteiskuntaan, jossa myös eläinten hyvä elämä 
otetaan vakavasti. Miten tuohon tulevaisuuteen on mahdollista päästä? Nopeasti kasvavan 
eläinteollisuuden, ilmastonmuutoksen ja lajien kuudennen sukupuuttoaallon aikakaudella tämä 
kysymys on tärkeämpi kuin koskaan.  Kirjan kirjoittajat edustavat suomalaista kriittistä eläintutkimusta. Elisa Aaltola, FT,  on filosofian erikoistutkija sekä eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Turun yliopistosta. Birgitta Wahlberg, VTT, on julkisoikeuden yliopisto-opettaja ja post doc -tutkija Åbo Akademissa. 

https://vastapaino.fi/sivu/tuote/me-ja-muut-elaimet/2730925